கதிர்கா கவிதைகள் [5]

'முரளி'யிஸம்
பல முறை முயற்சித்தாலும்
எப்போது காதலைச் சொல்லப்போகும்போதும்
தயக்கமாகத்தான் இருக்கிறது!
காதலிகள் வேறுவேறு என்பதாலோ?


கல்வி விலை
டிவி இலவசம் - அமைச்சர் சொல்கிறார்
வேட்டிசேலை இலவசம் - அமைச்சர் சொல்கிறார்
அடுப்பு இலவசம் - அமைச்சர் சொல்கிறார் 
அரிசி சலுகைவிலை - அமைச்சர் சொல்கிறார்
கல்வி? அமைச்சரின் பி.ஏ.வைப் பார்க்கச் சொல்கிறார்
பெட்டி வாங்கி அட்மிசன் தருபவர் பி.ஏ. தானாம்!

பரபர  நிமிடங்கள்
ஐந்து நிமிடத்தில்
எல்லா வேலையையும் முடிக்க வேண்டும்.
பாத்திரம் கழுவப் போட்டு,
துணிகளை துவைக்கப் போட்டு,
வேலைக்காரிக்கு கதவு திறந்துவிட்டு,
அப்பாடியென உட்கார்ந்தாள்.
நல்ல வேளை இன்னும்
அடுத்த சீரியல் ஆரம்பிக்கவில்லை!


நம்பிக்கை
அணு ஆயதப்போரில் அன்று
உலகமே அழிந்தது!
மறுநாள்
சூரியன் மறுபடியும் உதிக்கிறான்,
ஒன்றிரெண்டு உயிரனங்களாவது
பிழைத்திருக்கும் என்றோ?


No comments: